Op 6 april 2019 was de drukbezochte open dag van woonzorgvoorziening ‘Zuyder Haven’. Zuidergebouw Oss BV (een samenwerking van Groupcare en Reuvers Bouw) heeft deze woonzorgvoorziening gerealiseerd. In het pand zijn 18 zorgappartmenten gerealiseerd en deze appartementen zijn verdeeld over drie etages. Ieder appartement heeft
In 2018 heeft Groupcare het complex aan de kruisstraat in Deurne aangekocht met het oog op de herontwikkeling tot betaalbare starterswoningen. In de voormalige huishoudschool aan de kruisstraat in Deurne wordt dit jaar gestart met de bouw van 32 starterswoningen met ieder een privé-buiten-ruimte in
De bouw van de locatie Zuyder Haven in Oss, van de Zorghavengroep is voor de bouwvakvakantie gestart. Zuidergebouw Oss BV (een samenwerking van Groupcare B.V. en Reuvers Ontwikkeling) verhuurt het nieuwe gebouw aan de Zorghavengroep. Hiervoor is op 25 mei j.l. een huurcontract ondertekend. Locatie
Zowel vergrijzing als achterhaalde verdienmodellen, zorgen voor toenemende problemen bij zorginstellingen. Daarbij hebben de veranderingen van de Wet maatschappelijke ondersteuningen (Wmo) uit 2015 toenemende verantwoordelijkheid bij lokale overheden gelegd waardoor zorgstructuren moesten worden herzien. Groupcare weet dankzij jarenlange ervaring goed in te spelen op deze
Op donderdag 23 maart 2017 hebben gemeente Deurne, Bergopwaarts (BOW) en Groupcare de plannen voor het gebied rondom de voormalige huishoudschool bij de Kruisstraat in Deurne ten kantore van BOW gepresenteerd. In de plannen worden 50 nieuwe sociale huurappartementen voor Bergopwaarts en 24 betaalbare koopwoningen
Op donderdag 23 maart 2017 hebben huisartsenpraktijk De Meidoorn en Fysio’s Brummen huurcontracten getekend voor een nieuw te realiseren Gezondheidscentrum aan de Primulastraat te Brummen. Vorig jaar heeft GroupCare de voormalige Heilige Andreaskerk gekocht. De plannen zijn in een vergevorderd stadium. In 2018 zal het gezondheidscentrum haar deuren openen. Er zijn nog enkele ruimten beschikbaar.
Op donderdag 23 maart 2017 hebben huisartsenpraktijk De Meidoorn en Fysio’s Brummen huurcontracten getekend voor een nieuw te realiseren Gezondheidscentrum aan de Primulastraat te Brummen. Vorig jaar heeft GroupCare de voormalige Heilige Andreaskerk gekocht. De plannen zijn in een vergevorderd stadium. In 2018 zal het
Zorgvastgoed is een groeiende markt. Groupcare (voorheen GroepsCare) richt zich al jaren op zorghuisvesting. Dit vertaalt zich in het ontwikkelen en bouwen van eerstelijns gezondheidscentra en in het ontwikkelen en bouwen van woonzorgvoorzieningen. Wij zoeken altijd locaties om de vraag naar geschikte huisvesting voor verschillende doelgroepen goed in