Groupcare is dé partner voor complexe ontwikkel opgave van zorginstellingen

Zowel vergrijzing als achterhaalde verdienmodellen, zorgen voor toenemende problemen bij zorginstellingen. Daarbij hebben de veranderingen van de Wet maatschappelijke ondersteuningen (Wmo) uit 2015 toenemende verantwoordelijkheid bij lokale overheden gelegd waardoor zorgstructuren moesten worden herzien. Groupcare weet dankzij jarenlange ervaring goed in te spelen op deze veranderingen. Dit doet Groupcare onder andere door de gezamenlijke huisvesting van eerstelijnszorg, vraaggerichter inrichten van ouderenzorg en het investeren in zorgvastgoed.

Directeur van Groupcare Hans Pepers is zeer bekwaam in het managen van complexe zorgprojecten. Als manager van de afdeling vastgoed bij zorginstelling Siza stond hij aan het roer van het innovatieve masterplan voor de herontwikkeling van Het Dorp in Arnhem. Toen Het Dorp in 1962 geopend werd, naar aanleiding van een zeer succesvolle landelijke televisie-inzamelingsactie onder leiding van Mies Bouwman, was het de eerste woongemeenschap in Nederland voor mensen met een beperking. Ondertussen, ruim 50 jaar later zijn er veel nieuwe inzichten op het gebied van innovatie in de zorg. Ten dienste hiervan werd er in samenwerking met de overheid en externe adviseurs een masterplan opgesteld. Het gehele interview over het onderzoek is hier te lezen.

 

Groupcare
Share
This